ราคาไม้สน

Exterior Cladding

ไม้สนสำหรับใช้ทำผนังผ่านการอบแห้ง มีลวดลายที่สวยงาม ตรงไม่บิดงอและมีความทนทานสูง

         

Exterior Cladding
฿2100/M2
19 mm x 117 mm x 3000/3300/3600/3900 mm (UTV)
Exterior Cladding
฿170/M
19 mm x 117 mm x 3000/3300/3600/3900 mm (UTV)

Solar Shade

ไม้สนสำหรับใช้ทำระแนงผ่านการอบแห้ง มีลวดลายที่สวยงาม ตรงไม่บิดงอและมีความทนทานสูง

Solar Shade
฿170/M
28/42 mm x 42 mm x 2700/300/3600 mm (VR/HSS)
Solar Shade
฿185/M
20 mm x 92 mm x 2700/3600 mm (SSS)
Solar Shade
฿270/M
26 mm x 92 mm x 3600 mm (SSS)

Decking

ไม้สนสำหรับใช้ปูพื้นผ่านการอบแห้ง มีลวดลายที่สวยงามหรูหรา ตรงไม่บิดงอและมีความทนทานสูง

  

Decking
฿2300/M2
26 mm x 92 mm x 3600/3900/4200 mm (LD2PF 2)
Decking
฿2300/M2
26 mm x 117 mm x 5100/5400 mm (SHP PF2)
Decking
฿2300/M2
26 mm x 118 mm x 4200/4500/5100 mm (LD2PF 2)
Decking
฿2600/M2
26 mm x 140 mm x 3600/4200 mm (SHP PF2)
Decking
฿2500/M2
26 mm x 118 mm x 3900/4200/4800/5100 mm (LDR JA SY)

Thermowood Sawn Timber

ไม้สนผ่านการอบแห้ง มีลวดลายที่สวยงามหรูหรา ตรงไม่บิดงอและมีความทนทานสูง

Thermowood Sawn Timber
฿280/M
32 mm x 150 mm x 4200/5100/5400 mm
Thermowood Sawn Timber
฿260/M
50 mm x 100 mm x 3600 mm
Thermowood Sawn Timber
฿390/M
50 mm x 150 mm x 3900 mm
Translate »